Kernopgave 1. Investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten

De economie van de Brainportregio ontwikkelt zich in rap tempo. In Veldhoven is één van de belangrijkste werkgevers van de regio en motor van de economie gevestigd. De kwaliteit van werklocaties is belangrijk voor het vestigingsklimaat én voor de lokale ondernemers en werknemers. Met name de Run moeten worden aangepakt om toekomstbestendig te blijven.

Door de economische dynamiek en de groei van het aantal banen en huishoudens zal het op de wegen naar en rondom Veldhoven steeds drukker en voller worden. Hoe geven we ruimte aan ondernemerschap en de groei van deze bedrijvigheid terwijl we de negatieve gevolgen voor de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zoveel mogelijk voorkomen?

In 2040 hebben de innovatieve bedrijven in en rond Veldhoven zich flink doorontwikkeld Ze zijn nog altijd succesvol. De eisen aan de werklocatie zijn veranderd. Een deel van de Run is inmiddels stap voor stap getransformeerd naar een innovatieve, duurzame campus waar niet alleen wordt gewerkt maar ook wordt gewoond en gerecreëerd. Het gebied is goed bereikbaar via het lokale (H)OV netwerk.

Kijk voor de volledige tekst over de kernopgaven naar hoofdstuk 3 Omgevingsvisie.

Kernopgave 2. Verder bouwen aan een innovatieve en bereikbare maakstad

Kernopgave 3. Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving

De druk op de ruimte blijft toenemen. Ook het Veldhovens groen staat steeds meer onder druk. Hoe behouden we het groene karakter als de druk op de ruimte blijft toenemen? Naast zorgen over afnemende biodiversiteit, toenemende stikstofneerslag en groeiende recreatiedruk, is er ook de behoefte aan ruimte voor de energietransitie in het landschap. We willen onze waardevolle landschappen in het buitengebied zoveel mogelijk behouden en versterken. Daarom zetten we zoveel mogelijk in op zonnepanelen die onderdeel uitmaken van de gebouwde omgeving, zoals op daken of geluidsschermen. Dit is waarschijnlijk onvoldoende. Reden om te zoeken naar geschikte ruimte voor windmolens of (tijdelijke) zonneweides.

In 2040 is Veldhoven een duurzame gemeente, waar meer dan de helft van de gebruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De hiervoor benodigde infrastructuur is op een kwalitatieve manier ingepast in de leefomgeving. Veldhoven biedt inwoners een gezonde en inclusieve leefomgeving rondom én in de dorpen en wijken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Veldhovense groenstroken, plantsoenen en de zogenaamde ‘groene vingers’ die het Kempenlandschap verweven met de bebouwde kom.

Kijk voor de volledige tekst over de kernopgaven naar hoofdstuk 3 Omgevingsvisie.

Veldhoven heeft een unieke combinatie van stedelijke en dorpse kwaliteiten. Hierdoor is de gemeente populair en heeft zij een grote aantrekkingskracht. Dit stelt ons echter ook voor de volgende uitdaging: Hoe leiden we de verstedelijking in goede banen, terwijl we tegelijkertijd de gewaardeerde dorpse kwaliteiten behouden en verder versterken?

De opgave is om voldoende woningen te realiseren die passen bij de moderne en toekomstige woonbehoeften. Hierbij creëren we Veldhovense wijken die veilig, gezond en duurzaam zijn en ruimte bieden aan gezinnen, ouderen en kleine huishoudens. Om het groene karakter van de gemeente te behouden, willen we, na de realisatie van Zilverackers, zo min mogelijk uitbreiden in het buitengebied. Veldhoven is nog altijd een groene gemeente en dat willen we zo houden. Vandaar de keuze om te verdichten in en rondom het Citycentrum en de hoofdtoegangswegen er naar toe.

In 2040 biedt Veldhoven voor ieder wat wils. Zowel voor mensen die willen wonen in een multifunctioneel, goed ontsloten gebied met hoogwaardige stedelijke voorzieningen in de directe omgeving. Als  voor mensen die op zoek zijn naar een groene, dorpse woonomgeving.

Kijk voor de volledige tekst over de kernopgaven naar hoofdstuk 3 Omgevingsvisie.

De Veldhovense omgevingsvisie is ontwikkeld rondom drie kernopgaven. Voor elk van deze kernopgaven zijn ambities benoemd en keuzes gemaakt.

3 Kernopgaven voor Veldhoven

De druk op de ruimte blijft toenemen. Ook het Veldhovens groen staat steeds meer onder druk. Hoe behouden we het groene karakter als de druk op de ruimte blijft toenemen? Naast zorgen over afnemende biodiversiteit, toenemende stikstofneerslag en groeiende recreatiedruk, is er ook de behoefte aan ruimte voor de energietransitie in het landschap. We willen onze waardevolle landschappen in het buitengebied zoveel mogelijk behouden en versterken. Daarom zetten we zoveel mogelijk in op zonnepanelen die onderdeel uitmaken van de gebouwde omgeving, zoals op daken of geluidsschermen. Dit is waarschijnlijk onvoldoende. Reden om te zoeken naar geschikte ruimte voor windmolens of (tijdelijke) zonneweides.

In 2040 is Veldhoven een duurzame gemeente, waar meer dan de helft van de gebruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De hiervoor benodigde infrastructuur is op een kwalitatieve manier ingepast in de leefomgeving. Veldhoven biedt inwoners een gezonde en inclusieve leefomgeving rondom én in de dorpen en wijken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Veldhovense groenstroken, plantsoenen en de zogenaamde ‘groene vingers’ die het Kempenlandschap verweven met de bebouwde kom.

Kijk voor de volledige tekst over de kernopgaven naar hoofdstuk 3 Omgevingsvisie.

Kernopgave 3. Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving

De economie van de Brainportregio ontwikkelt zich in rap tempo. In Veldhoven is één van de belangrijkste werkgevers van de regio en motor van de economie gevestigd. De kwaliteit van werklocaties is belangrijk voor het vestigingsklimaat én voor de lokale ondernemers en werknemers. Met name de Run moeten worden aangepakt om toekomstbestendig te blijven.

Door de economische dynamiek en de groei van het aantal banen en huishoudens zal het op de wegen naar en rondom Veldhoven steeds drukker en voller worden. Hoe geven we ruimte aan ondernemerschap en de groei van deze bedrijvigheid terwijl we de negatieve gevolgen voor de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zoveel mogelijk voorkomen?

In 2040 hebben de innovatieve bedrijven in en rond Veldhoven zich flink doorontwikkeld Ze zijn nog altijd succesvol. De eisen aan de werklocatie zijn veranderd. Een deel van de Run is inmiddels stap voor stap getransformeerd naar een innovatieve, duurzame campus waar niet alleen wordt gewerkt maar ook wordt gewoond en gerecreëerd. Het gebied is goed bereikbaar via het lokale (H)OV netwerk.

Kijk voor de volledige tekst over de kernopgaven naar hoofdstuk 3 Omgevingsvisie.

Kernopgave 2. Verder bouwen aan een innovatieve en bereikbare maakstad

Veldhoven heeft een unieke combinatie van stedelijke en dorpse kwaliteiten. Hierdoor is de gemeente populair en heeft zij een grote aantrekkingskracht. Dit stelt ons echter ook voor de volgende uitdaging: Hoe leiden we de verstedelijking in goede banen, terwijl we tegelijkertijd de gewaardeerde dorpse kwaliteiten behouden en verder versterken?

De opgave is om voldoende woningen te realiseren die passen bij de moderne en toekomstige woonbehoeften. Hierbij creëren we Veldhovense wijken die veilig, gezond en duurzaam zijn en ruimte bieden aan gezinnen, ouderen en kleine huishoudens. Om het groene karakter van de gemeente te behouden, willen we, na de realisatie van Zilverackers, zo min mogelijk uitbreiden in het buitengebied. Veldhoven is nog altijd een groene gemeente en dat willen we zo houden. Vandaar de keuze om te verdichten in en rondom het Citycentrum en de hoofdtoegangswegen er naar toe.

In 2040 biedt Veldhoven voor ieder wat wils. Zowel voor mensen die willen wonen in een multifunctioneel, goed ontsloten gebied met hoogwaardige stedelijke voorzieningen in de directe omgeving. Als  voor mensen die op zoek zijn naar een groene, dorpse woonomgeving.

Kijk voor de volledige tekst over de kernopgaven naar hoofdstuk 3 Omgevingsvisie.

Kernopgave 1. Investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten

3 Kernopgaven voor Veldhoven